Kontaktujte nás: +420 602 564 955 | info@sovenio.cz
0 Kč

slovanství, rod a védy

Petr HradilPojem Slovan, Slovanství vyvolá ve většině z nás obraz naší řeči, rodiny, národa, dávného vědění o uspořádání vesmíru i lidské společnosti a pro mnohé i slavného bojového umění.

Dnes lidstvo stojí na křižovatce dějin, kdy jeho současná cesta vede nezadržitelně do propasti. Mnoho lidí po celém Světě hledá Světlo, pomocí kterého najde novou Cestu vedoucí k naplnění dvoutisícileté vize vzájemnosti, spolupráce v míru, svobodě a plnosti ducha. Je nepochybné, že směr od propasti ke Světlu začíná sebepoznáním a nastolením míru v sobě. Z tohoto stavu lze pak pokračovat k poznání sounáležitosti s druhými lidmi, přírodou a vesmírem.

Téma Slovanství a původní vědění Slovanů poukáže na toto Světlo, které vychází z našich bohatých a silných kořenů.

hry.jpgNacházíme se na území, které je dějinně spojeno s osídlením slovanských národů. Spojuje nás rodný slovanský jazyk, děděná tradice našich předků, společné mravní hodnoty a kosmologický pohled na svět. Základem je život v rodině, přebírání a rozvíjení zkušenosti a moudrosti, uložených do paměti rodových linií. To vše vytváří unikátní kulturní tradici a umožňuje se vědomě rozvíjet na úrovni fyzické, duševní a duchovní. V samém jádru naší kultury se nachází Védská moudrost, zahrnující pradávné vědění, předávané z generace na generaci.