Kontaktujte nás: +420 602 564 955 | info@sovenio.cz
0 Kč

vše spojující mateřský jazyk

Kořeny mateřského jazyka

Mateřský jazyk nám může sloužit jen pro dorozumívání o věcech a jevech kolem nás. Může však rozvíjet i naši tvořivou činnost díky hlubšímu chápání obsahu pojmů. Může nám však pomoci i k tvoření obrazů souladných se skutečností, kterou nelze ohmatat nebo změřit. Náš mateřský jazyk v sobě tyto možnosti ukrývá. Pokud v něm tyto možnosti objevíme, nabídne nám takové rozvinutí schopností, které bychom jednoduše mohli označit jako čtení v knize života.