Kontaktujte nás: +420 602 564 955 | info@sovenio.cz
0 Kč

O konferenci

Kde a kdy?

Olomouc, Palác Bohemia

Kollárovo náměstí 698/7

Květen 2021

Program

Program a účinkující

Vynikající účinkující,

neotřelá témata,

nové informace.

Vstupenky

Vstupenky výhodně

Od 120 do 220 Kč

na osobu a den v předprodeji.

Koupit vstupenku online

Vystavovatelé

Vystavovatelé

Osm společností,

občersvení, zdraví,

radost ze života.

Vážení přátelé, konferenci jsme z důvodů zhoršující se epidemiologické situace přesunuli na květen 2021. O přesném termínu budeme informovat.

Konference je zdrojem nových informací

Na Konferenci Nového věku se potkáte s mnoha významnými osobnostmi ve svých oborech, budete svědky prezentace zcela nových informací. Můžete si vybírat mezi standardními přednáškami, pracovními setkáními, na nichž se můžete naučit novým věcem, nebudou chybět diskuze v rámci každého bloku a panelová diskuze na konci sobotního dne. Přednášky trvají standardně 45 minut, následuje 15minutová přestávka s nabídkou občerstvení těla i ducha. V předsálí jsou k dispozici vystavovatelé, kteří vám nabídnou odborné rady i velmi kvalitní sortiment svých produktů. 

Eniomedicína

časopis Eniologie člověkaVědecký a odborný výzkum člověka, jeho hmotné stránky a života celkově naráží v posledních letech čím dál více na své limity a zároveň začíná pronikat do oblasti dříve oficiálně nemyslitelné – do sfér poznání a potvrzování procesů, jevů a událostí, které není běžný člověk schopen vnímat svými smyslovými orgány – tedy do oblasti mezi nebem a zemí, chceme-li to tak nazvat. Vzniká proto poptávka po odborných dílech, která umožní tyto záležitosti objasňovat a vyučovat na státních i soukromých univerzitách, které již otevřely katedry alternativní medicíny a podobných oborů. 

Více informací

Slovanství, Rod a Védy

Slovanství

Pojem Slovan, Slovanství vyvolá ve většině z nás obraz naší řeči, rodiny, národa, dávného vědění o uspořádání vesmíru i lidské společnosti a pro mnohé i slavného bojového umění. Dnes lidstvo stojí na křižovatce dějin, kdy jeho současná cesta vede nezadržitelně do propasti. Mnoho lidí po celém Světě hledá Světlo, pomocí kterého najde novou Cestu vedoucí k naplnění dvoutisícileté vize vzájemnosti, spolupráce v míru, svobodě a plnosti ducha. Je nepochybné, že směr od propasti ke Světlu začíná sebepoznáním a nastolením míru v sobě.

Více informací

Vše spojující mateřský jazyk

BukviceMateřský jazyk nám může sloužit jen pro dorozumívání o věcech a jevech kolem nás. Může však rozvíjet i naši tvořivou činnost díky hlubšímu chápání obsahu pojmů. Může nám však pomoci i k tvoření obrazů souladných se skutečností, kterou nelze ohmatat nebo změřit. Náš mateřský jazyk v sobě tyto možnosti ukrývá. Pokud v něm tyto možnosti objevíme, nabídne nám takové rozvinutí schopností, které bychom jednoduše mohli označit jako čtení v knize života.

Více informací